درس‌های موجود

محیط زیست دبیرستان فاطمه زهرا (س)مبارکه

محیط زیست دبیرستان فاطمه زهرا (س)مبارکه

ثبت نام/ ورود

دین و زندگی یازدهم (دبیر :سرکار خانم ایرانپور)

دین و زندگی یازدهم (دبیر :سرکار خانم ایرانپور)

ثبت نام/ ورود

دین و زندگی دهم (دبیر :سرکار خانم ایرانپور)

دین و زندگی دهم (دبیر :سرکار خانم ایرانپور)

ثبت نام/ ورود

دینی یازدهم تجربی کلاس 112

دینی یازدهم تجربی کلاس 112

ثبت نام/ ورود

مدیریت خانواده و سبک زندگی (f.v)

مدیریت خانواده و سبک زندگی (f.v)

ثبت نام/ ورود

تاریخ (۱) ایران و جهان باستان (f.v)

تاریخ (۱) ایران و جهان باستان (f.v)

ثبت نام/ ورود

تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه (f.v)

تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه (f.v)

ثبت نام/ ورود

دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی (دبیر :سرکار خانم سلیمانی)

دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی (دبیر :سرکار خانم سلیمانی)

ثبت نام/ ورود

زمین شناسی دبیرستان فاطمه زهرا (س)

زمین شناسی دبیرستان فاطمه زهرا (س)

ثبت نام/ ورود

زمین شناسی دبیر سرکار خانم میرشکار

زمین شناسی دبیر سرکار خانم میرشکار

ثبت نام/ ورود

تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر (f.v)

تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر (f.v)

ثبت نام/ ورود

آزمون آزمایشی

آزمون آزمایشی

این یک  آزمون ازمایشی به منظور اشنایی دبیران محترم با سامانه م...
ثبت نام/ ورود

عربی دوازدهم (کاردانش) دبیر سرکار خانم سلیمانی

عربی دوازدهم (کاردانش) دبیر سرکار خانم سلیمانی

ثبت نام/ ورود

عربی یازدهم (خیاطی و گرافیک)

عربی یازدهم (خیاطی و گرافیک)

ثبت نام/ ورود

تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

ثبت نام/ ورود

دین و زندگی یازدهم ادبیات

دین و زندگی یازدهم ادبیات

ثبت نام/ ورود

دین و زندگی دوازدهم (تجربی-ریاضی)

دین و زندگی دوازدهم (تجربی-ریاضی)

ثبت نام/ ورود